09 January 2010

Rasa Itu ...Keajaiban akan berlaku pada diri ini-11.48pm-sabtu-tulisan ini-coretan ini-tak dapat nak diunggkap dengan kata2-rasa itu-sedang bermain2 dalam kotak pemikiran-rasa itu-buat aku tak senang duduk-tetapi lima minit tadi-satu keajaiban sudah menjenggah rasa-rasa itu datang kembali-tanda-keajaiban akan berlaku lagi-